پنجشنبه, ۹ بهمن, ۱۳۹۹ / 28 January, 2021
عروسک مکاترونیک
عروسک‌های مکاترونیک وارد نمایشنامه‌ها می‌شوند/ساخت نمونه اولیه تا ۶ ماه آینده
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ / عروسک مکاترونیک / نمایشنامه / معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
عروسک‌های مکاترونیک وارد نمایشنامه‌ها می‌شوند/ساخت نمونه اولیه تا ۶ ماه آینده
یکی از شتابدهنده‌های حوزه فناوری‌های هنری با امضای قراردادی با معاونت علمی ریاست‌جمهوری در حال توسعه عروسک‌های مکاترونیک است که به گفته آنها از این عروسک‌ها در نمایش‌های خیابانی می‌توان بهره برد و انتظار می‌رود تا ۶ ماه آینده از این عروسک رونمایی شود.
 •  •  •