سه شنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۹ / 27 October, 2020
عسل امیرپور
(عکس) بَرسام فرزند پسر سام درخشانی و عسل امیرپور
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ / سام درخشانی / عسل امیرپور / برسام درخشانی
(عکس) بَرسام فرزند پسر سام درخشانی و عسل امیرپور
پسر سام درخشانی به دنیا آمد و سام و همسرش عسل امیرپور نام او را برسام گذاشتند. برسام در شاهنامه نام پسر بیژن است که سرداری دلیر بوده و به فرمان بیژن، برای یاری ماهوی به مرو تاخت تا در آنجا با یزدگرد سوم نبرد کند. نام برسام از ترکیب "بر" و "سام" به معنای آتش بزرگ تشکیل شده است.
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
پسر سام درخشانی به دنیا آمد
فرزند دوم سام دخشانی و همسرش عسل امیرپور به دنیا آمد. و سام درخشانی با انتشار عکسی در صحفه شخصی اش از دستان کوچک فرزندش از تولد پسرش خبر داده است.
 •  •  •