چهارشنبه, ۱۲ آذر, ۱۳۹۹ / 2 December, 2020
علیرضا نیک نژاد
«تاریخ وصاف» منتشر می‌شود/ تصحیح دشوارترین متن در تاریخ نثر فارسی
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ / علیرضا نیک نژاد / تازه های نشر / اسناد تاریخی
«تاریخ وصاف» منتشر می‌شود/ تصحیح دشوارترین متن در تاریخ نثر فارسی
۱۳۹۹/۰۵/۰۱
کتابخانه
 ‎ «مکاتبات و نامه‌های میرزا علی اصغرخان اتابک، امین السطان با مظفرالدین شاه» به کوشش سعاد پیرا و علیرضا نیک نژاد را نشر تاریخ ایران منتشر کرده است. این کتاب نخستین پژوهش جدی درباره این شخصیت است. کتاب دو بخش عمده دارد: بخش ‏نخست به قلم سعاد پیرا امین السلطان به روایت راویان معاصر است و بخش دوم شامل متن نامه‌ها و مقدمه‌ای موجز و درخشان بر ‏نامه‌ها که به قلم علیرضا نیک‌نژاد است. میرزا علی اصغرخان اتابک امین السلطان یکی از مهم‌ترین رجال عصر ناصری و ‏مظفری است و دوران حضور سیاسی او برابر بود با یکی از مهم‌ترین رخدادها در تاریخ تمدن ایران زمین یعنی انقلاب مشروطه. ‏او در زمان سه پادشاه مسئولیت داشت و درنهایت در دوران محمدعلی شاه …
انتشار نخستین پژوهش جدی درباره امین‌السلطان/اتابک اعظم‌ونامه‌هایش
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ / نشر تاریخ ایران / تاریخ معاصر / انقلاب مشروطه / قاجاریه
انتشار نخستین پژوهش جدی درباره امین‌السلطان/اتابک اعظم‌ونامه‌هایش
«مکاتبات و نامه‌های میرزا علی اصغرخان اتابک، امین السطان با مظفرالدین شاه» به کوشش سعاد پیرا و علیرضا نیک نژاد، توسط نشر تاریخ ایران منتشر شد. این کتاب نخستین پژوهش جدی درباره این شخصیت است.
 •  •  •  •  •  •  •