یکشنبه, ۱۵ تیر, ۱۳۹۹ / 5 July, 2020
فروغ‌الدوله
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ / فروغ‌الدوله / محمدعلیشاه
وصف فروغ‌الدوله از وضعیت محمدعلیشاه در دوران مشروطه
توران آغا فروغ‌الدوله ملقب به ملکه ایران (دختر ناصرالدین شاه) که زنی شاعر و نویسنده و همسر میرزاعلی‌خان ظهیرالدوله بود در جریان انقلاب مشروطه وضعیت تهران و خانواده سلطنتی را به تفصیل در نامه‌های متعدد برای همسرش شرح داده است.
 •  •