شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
فریدالدین عطار نیشابوری
ثبت نام "فارابی" و "عطار نیشابوری" در فهرست گرامی‌داشت یونسکو
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ / فرهنگی و هنری
ثبت نام "فارابی" و "عطار نیشابوری" در فهرست گرامی‌داشت یونسکو
دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، از قرار گرفتن نام ابونصر فارابی و عطار نیشابوری در فهرست گرامی‌داشت کمیسیون ملی یونسکو خبر داد.
  فهرست گرامی‌داشت یونسکو  یونسکو  ابونصر محمد بن محمد طرخانی (فارابی)  شیخ فریدالدین عطار نیشابوری  حجت‌الله ایوبی
نام عطار و فارابی اواخر پاییز در فهرست مشاهیر جهان ثبت می‌شود
فارس / ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ / فرهنگی و هنری
نام عطار و فارابی اواخر پاییز در فهرست مشاهیر جهان ثبت می‌شود
مدیر بخش فرهنگ کمیسیون یونسکو از ثبت جهانی فریدالدین عطار نیشابوری و ابونصر محمد بن محمد فارابی در ماه نوامبر خبر داد.