پنجشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۹ / 21 January, 2021
فیلم سینمایی برگ جان
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ / فیلم ابراهیم مختاری / فیلم سینمایی برگ جان
نمایش «برگ‌جان» در پاریس
فیلم «برگ جان» ساخته ابراهیم مختاری در اینالکو (موسسه ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی) پاریس به نمایش در می‌آید.
 •  •