جمعه, ۴ مهر, ۱۳۹۹ / 25 September, 2020
فیلم کوتاه بدل
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ / جشنواره فیلم مسکو / روناک جعفری / فیلم کوتاه بدل / حضور هنر ایران در جهان
حضور «بدل» ایرانی در جشنواره کانادایی
فیلم کوتاه «بدل» ساخته روناک جعفری به جشنواره ای در کانادا راه پیدا کرد.
۱۳۹۸/۰۴/۰۱
نمایش فیلم بدل در جشنواره جهانی فیلم کوتاه و مستند کرالا هند
فیلم کوتاه بدل به کارگردانی روناک جعفری به دوازدهمین جشنواره جهانی فیلم کوتاه و مستند کرالا هند راه یافت.
 •  •  •  •