پنجشنبه, ۱۶ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 6 May, 2021
قصیده‌ گاو سفید