سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
لویناس
پنج هزار سال حاشیه‌‌نشینی زنان را نمی‌توان به نیروهای مردانه نسبت داد/ از جانب زنان هم برای به‌ حاشیه رانده شدن، پذیرش بوده است/ مردانگی و زنانگی قابل رفع و رجوع نیستند
ایلنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / فرهنگی و هنری
پنج هزار سال حاشیه‌‌نشینی زنان را نمی‌توان به نیروهای مردانه نسبت داد/ از جانب زنان هم برای به‌ حاشیه رانده شدن، پذیرش بوده است/ مردانگی و زنانگی قابل رفع و رجوع نیستند
ایلنا: علیرضا صیاد منصور معتقد است: یا ما به تجربه زیستی زنانه دسترسی نداریم یا اگر داشته باشیم بسیار محدود است. ما فقط…
  حاشیه نشینی  ذهن  زنان  زندگی روزمره  پدیدارشناسی  دریدا  لویناس  علیرضا صیاد منصور  مرکز تحقیقات زن و خانواده حوزه‌های علمیه خواهران  به حاشیه رانده شدن زنان
کرسی ترویجی"تمثیل مادری و نظریه ارزش در پدیدارشناسی اخلاقی امانوئل لویناس" برگزار می‌شود
ایلنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ / فرهنگی و هنری
کرسی ترویجی"تمثیل مادری و نظریه ارزش در پدیدارشناسی اخلاقی امانوئل لویناس" برگزار می‌شود
ایلنا: کرسی ترویجی "تمثیل مادری و نظریه ارزش در پدیدارشناسی اخلاقی امانوئل لویناس" در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار می‌شود.
  زن و خانواده  لویناس  امانوئل لویناس  علیرضا صیاد منصور  حسین مصباحیان  مرکز تحقیقات زن و خانواده