جمعه, ۸ اسفند, ۱۳۹۹ / 26 February, 2021
مجمع عالی حکمت اسلامی