شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
محمدسعید ایزدی
برگزاری نشست «معماری معاصر مساجد»
مهر / ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ / فرهنگی و هنری
برگزاری نشست «معماری معاصر مساجد»
نشست دوم از سلسله نشست‌های «معماری معاصر مساجد» با عنوان «از سمرقند تا صحار» در فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.
  فرهنگستان هنر  محمدسعید ایزدی  محمد سعید ایزدی  سمرقند