پنجشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۹ / 21 January, 2021
محمود فروزبخش
درباره دیگو مارادونا و هویت جمعی
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ / محمود فروزبخش / دیه گو مارادونا / فوتبال
درباره دیگو مارادونا و هویت جمعی
زندگی شخصی مارادونا اگر چه در مقطعی شکوهمند است اما درست در همان زمان عبرت آموز و مایه تفکر است. به نظر می‌رسد او در میان انبوهی، تنها مانده و بر اوج و قراری که ایستاده، بی قراری می‌کند.
 •  •  •