دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
مرحوم حسین اردستانی
دل نوشته فرماندهان در رثای مرحوم حسین اردستانی
دل نوشته فرماندهان در رثای مرحوم حسین اردستانی
مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس در سومین سالگرد درگذشت این محقق، پژوهشگر، استاد دانشگاه برای نخستین بار دل نوشته‌های برخی از فرماندهان را در فراق رئیس پیشین مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر کرده است.
۵ روز قبل / مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس / مرحوم حسین اردستانی / ستادکل نیروهای مسلح /
 •  •  •