دوشنبه, ۱۱ فروردین, ۱۳۹۹ / 30 March, 2020
مهرکتاب
معرفی کتابی برای کودکان به روایت «مهرکتاب»
معرفی کتابی برای کودکان به روایت «مهرکتاب»
خبرگزاری مهر،با برنامه«مهر کتاب»برای ایام خانه‌نشینی کرونا درهر قسمت به معرفی چند کتاب پرفروش حوزه‌های مختلف پرداخته است.این قسمت به معرفی کتابی در حوزه کودکان، از زبان خودشان اختصاص دارد.
۴ روز قبل / کتاب و کتابخوانی / معرفی کتاب / مهرکتاب /
 •  •  •