چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
می‌خواهم جایی در میانه خوانش‌های چپی و راستی بایستم
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
مصطفی کوشکی: می‌خواهم جایی در میانه خوانش‌های چپی و راستی بایستم
جلسه نقد و بررسی نمایش «کوریولانوس» تولید تازه تئاتر مستقل تهران با حضور امید طاهری، محمدحسن خدایی و مصطفی کوشکی، کارگردان در این مجموعه برگزار شد.