شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020
نحس بودن ماه صفر
الف / ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ / اجتماعی
۲ دلیل پیشینیان برای نحس بودن ماه صفر
یکی از کارشناسان دینی می‌گوید: نحوست ماه صفر بیش از آنکه جنبه عقلی و یا روایی داشته باشد، در نتیجه تلقین‌هایی است که افراد برای خود به وجود می‌آورند و این نوع نگاه سبب ارتباط دادن برخی حوادث پیش آمده با این ماه می‌شود.
  نحس بودن ماه صفر