چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
هفته پایانی اجرای تئاتر مستقل
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ / هفته پایانی اجرای تئاتر مستقل
هفته پایانی اجراهای تئاتر مستقل تهران
دو نمایش «کوریولانوس» و «رویای یک شب نیمه تابستان» به کارگردانی مصطفا کوشکی هفته پایانی اجرا روی صحنه را تجربه می‌کنند.
 •