چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020
کارگاه کشت هیدروپونیک توت فرنگی
کارگاه کشت هیدروپونیک توت‌فرنگی برگزار می‌شود
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ / کروناویروس / باشگاه دانشجویان ایسنا / انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران / کارگاه کشت هیدروپونیک توت فرنگی
کارگاه کشت هیدروپونیک توت‌فرنگی برگزار می‌شود
انجمن علمی زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران کارگاه کشت هیدروپونیک توت فرنگی را برگزار می‌کند.
 •  •  •  •