جمعه, ۳ بهمن, ۱۳۹۹ / 22 January, 2021
یوسف مجیدزاده
درخواست سه باستان‌شناسِ خارجی برای نجاتِ چگاسفلی
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ / تل چگاسفلی / باربارا هلوینگ / یوسف مجیدزاده / عباس مقدم / محوطه تاریخی / دنیل توماس پاتس / فرانک هول - رییس دپارتمان انسان‌شناسی دانشگاه ییل امریکا -
درخواست سه باستان‌شناسِ خارجی برای نجاتِ چگاسفلی
در طول چند سال گذشته باستان‌شناسان ملی و بین‌المللی در نامه‌های جداگانه سعی کردند تا برای نجاتِ چگاسفلی تاریخی در شوش، با ارائه‌ی راهکارهایی علمی از تخریبِ این محوطه‌ی تاریخی جلوگیری کنند؛ محوطه‌ای تاریخی که هر از چندگاهی با تهدید یا عملکردِ شخص یا مسولِ شهری لرزه به تن باستان‌شناسان می‌اندازد.
مجیدزاده هم برای حفاظت از چگاسفلی پیشقدم شد
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ / تل چگاسفلی / یوسف مجیدزاده / جیرفت / خوزستان
مجیدزاده هم برای حفاظت از چگاسفلی پیشقدم شد
یوسف مجیدزاده در نامه‌ای خطاب به معاون میراث فرهنگی کشور درخواست کرده تا علاوه بر حفاظت و جلوگیری از تخریب چگاسفلی توسط غارتگران میراث فرهنگی در بهبهان، قدم درستی در ثبت جهانی این محوطه نیز برداشته شود.
 •  •  •  •  •  •  •  •