سه شنبه, ۱ بهمن, ۱۳۹۸ / 21 January, 2020
انجمن ریاضی دانان جوان
آزمون بین‌المللی چالش هوش دانشگاه کانادا در ایران برگزار شد
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ / علمی و آموزشی
آزمون بین‌المللی چالش هوش دانشگاه کانادا در ایران برگزار شد
تهران- ایرنا- کارشناس روابط عمومی انجمن ریاضی‌دانان جوان روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این انجمن "آزمون بین‌المللی چالش هوش بیور" دانشگاه واترلو کانادا را دیروز جمعه با موضوعات ریاضی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار کرد.
  دانشگاه واترلو کانادا  چالش هوش