پنجشنبه, ۳ مهر, ۱۳۹۹ / 24 September, 2020
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
وبینار «مهندسان به سمت مدیریت» برگزار می‌شود
۳ روز قبل / باشگاه دانشجویان ایسنا / انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی / همایش راه نشان مهندسی صنایع - شماره 11 / وبینار«مهندسان در علوم انسانی»
وبینار «مهندسان به سمت مدیریت» برگزار می‌شود
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیر، نشست راه نشان مهندسی صنایع ـ شماره ۱۱ با موضوع «مهندسان به سمت مدیریت» را برگزار می‌کند.
چگونه از فرصت کارآموزی بهترین استفاده را ببریم؟
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ / دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
چگونه از فرصت کارآموزی بهترین استفاده را ببریم؟
انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی وبیناری با موضوع "چگونه از فرصت کارآموزی بهترین استفاده را ببریم؟" را برگزار می‌کند.
 •  •  •  •  •