چهارشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۸ / 22 January, 2020
ایستگاه شارژ خودروی برقی
یافتن ایستگاه های شارژ خودروی برقی با نقشه گوگل
مهر / ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ / فناوری
یافتن ایستگاه های شارژ خودروی برقی با نقشه گوگل
گوگل خدمات تازه ای را به سرویس نقشه خود افزوده که به مالکان خودروهای برقی امکان می دهد تا ایستگاه های شارژ را از این طریق پیدا کنند.
  خودروی برقی  گوگل  شارژ