شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
ایل شاهسوند
زندگی عشایر به منابع طبیعی وابسته است
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ / علمی و آموزشی
زندگی عشایر به منابع طبیعی وابسته است
تهران- ایرنا- مسئول صندوق عشایری ایل شاهسوند شهرستان سرعین، بیله سوار و پارس آباد استان اردبیل گفت: زندگی عشایر به منابع طبیعی وصل شده و منابع طبیعی جان عشایر است.
  زندگی عشایری  ایل شاهسوند  پارس آباد مغان