دوشنبه, ۱۰ آذر, ۱۳۹۹ / 30 November, 2020
بانداژ مغناطیسی
نابودی سلول‌های سرطان پوست با یک بانداژ مغناطیسی جدید
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ / سرطان پوست / بانداژ مغناطیسی
نابودی سلول‌های سرطان پوست با یک بانداژ مغناطیسی جدید
سلولهای سرطانی با دشمن جدیدی به شکل بانداژ مغناطیسی مواجه خواهند شد که قادر است با اعمال حرارت آنها را از بین ببرد.
 •  •