جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020
تشکیل ستاد هوش مصنوعی کشور
بررسی تشکیل ستاد هوش مصنوعی کشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی/شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از داده‌های اطلاعاتی‌ کشور است
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ / علمی و آموزشی
بررسی تشکیل ستاد هوش مصنوعی کشور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی/شبکه ملی اطلاعات برای صیانت از داده‌های اطلاعاتی‌ کشور است
سلسله نشست‌های بزم اندیشه با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روز سه‌شنبه 17 دی‌ماه 1398 در سالن اجتماعات سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد.