جمعه, ۲۸ شهریور, ۱۳۹۹ / 18 September, 2020
تعویق آزمون ها
نگاهی به حواشی پیرامون ۴ آزمون کرونایی مرداد
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ / همه_باهم_علیه_کرونا / آزمون دکتری وزارت بهداشت / آزمون کارشناسی ارشد 99 / زمان برگزاری آزمون دستیاری 99 / آزمون دکتری 99 / تعویق آزمون ها / کنکور 99 / پروتکل های بهداشتی آزمون ها
نگاهی به حواشی پیرامون ۴ آزمون کرونایی مرداد
به دنبال شیوع کرونا در کشور اجرای بسیاری برنامه ها تحت الشعاع قرار گرفت، در این بین برنامه ریزی ها برای برگزاری آزمون های مهم دانشگاهی هم مصون نماند و علی رغم تلاش ها و مخالفت های گروهی مبنی بر لغو آزمون های ملی سال ۹۹ طی روزهای گذشته، چهار آزمون مهم و بزرگ دو وزارت خانه علوم و بهداشت با چهره ای متفاوت از سالهای پیش و با اجرای پروتکل های بهداشتی در حوزه های امتحانی سراسر کشور برگزار شدند.
درخواست دستیاران پزشکی برای تعویق آزمون های گواهینامه و دانشنامه
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ / آزمون دستیاری / آزمون دانشنامه پزشکی / ویروس کرونا / وزارت بهداشت / اعتراض دانشجویان / ارزشیابی آموزشی
درخواست دستیاران پزشکی برای تعویق آزمون های گواهینامه و دانشنامه
بازگشایی دانشگاه‌ها زودهنگام نخواهد بود/ تعویق آزمون های جامع
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ / آموزش پزشکی / وزارت بهداشت / دانشگاه های علوم پزشکی / تقویم آزمون ها / علی اکبر حق دوست / ویروس کرونا
بازگشایی دانشگاه‌ها زودهنگام نخواهد بود/ تعویق آزمون های جامع
معاون آموزشی وزارت بهداشت گفت: از نظر علمی بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها زودهنگام نخواهد بود.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •