پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020
حبیب خسروشاهی رییس رصدخانه ملی ایران
آینده نجوم ایران به‌شدت وابسته به سرمایه‌گذاری است
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ / ...
آینده نجوم ایران به‌شدت وابسته به سرمایه‌گذاری است
مدیر و مجری طرح رصدخانه ملی ایران با اشاره به اینکه «آینده نجوم ایران و هر علم تجربی دیگری به شدت وابسته به سرمایه‌گذاری است»، گفت: متاسفانه امسال و سال آینده خبر خوبی در زمینه نجوم نخواهیم داشت. بسیاری از کشورها مثل هند که رفاه عمومی بهتری از ایران ندارند، تشخیص می‌دهند که در کجا سرمایه‌گذاری کنند.
  استانی-علمی و آموزشی  حبیب خسروشاهی رییس رصدخانه ملی ایران  کهکشان
نخستین نقشه سه بعدی از حباب محلی انباشته از مواد ارگانیک تهیه شد
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ / علمی و آموزشی
نخستین نقشه سه بعدی از حباب محلی انباشته از مواد ارگانیک تهیه شد
گروهی از منجمان ایرانی و انگلیسی نخستین نقشه سه بعدی از حباب محلی را با رصد باندهای پخشی میان ستاره‌ای که منشاء ناشناخته‌ای داشته و تنها اثراتی بر روی طیف ستاره‌ها دارند را با استفاده از تلسکوپ‌هایی در دو نیمکره شمالی و جنوبی منتشر کردند. این مشاهدات سوالات جدیدی را پیش پای منجمان می‌گذارد و می‌تواند آنها را به سوی درک بهتری از منشاء حیات در منظومه شمسی هدایت کند.
  کهکشان راه شیری  پژوهشگاه دانش‌های بنیادی  رصد خانه ملی  حبیب خسروشاهی رییس رصدخانه ملی ایران  حبیب خسروشاهی