شنبه, ۱۶ فروردین, ۱۳۹۹ / 4 April, 2020
ذوب یخچال‌های طبیعی ایران و تاثیر آن بر محیط زیست
ذوب یخچال‌های طبیعی ایران و تاثیر آن بر محیط زیست
ذوب یخچال‌های طبیعی ایران و تاثیر آن بر محیط زیست
دومین همایش محیط پاک با رویکرد تخصصی ذوب یخچال‌های طبیعی ایران و تاثیر آن بر محیط زیست" به همت کانون سبزاندیشان دانشگاه تربیت مدرس، معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس، کمپین هر دانشجو یک آبادگر، باشگاه کوهنوردی و ورزشهای کوهستانی آزادی آمل، فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی کشور، باشگاه دانشجویان حامی محیط زیست و منابع طبیعی ایران و انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌شود.
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ / باشگاه دانشجویان ایسنا / دانشگاه تربیت مدرس / کانون سبزاندیشان / ذوب یخچال‌های طبیعی ایران و تاثیر آن بر محیط زیست / همایش
 •  •  •  •  •