دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 27 January, 2020
رییس جهاد دانشگاهی لرستان
اولین تولد در مرکز درمان ناباروری لرستان
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ / علمی و آموزشی
اولین تولد در مرکز درمان ناباروری لرستان
رئیس جهاد دانشگاهی واحد لرستان گفت: مرکز درمان ناباروری استان یکی از بهترین و مجهزترین مراکز کشور است.
  استانی-علمی و آموزشی  جهاد دانشگاهی لرستان  رییس جهاد دانشگاهی لرستان  مرکز درمان ناباروری  مرکز درمان ناباروری جهاددانشگاهی
تجاری‌سازی حوزه دستاوردهای فرهنگی انجام شود
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / علمی و آموزشی
تجاری‌سازی حوزه دستاوردهای فرهنگی انجام شود
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: یکی از کارهای بسیار مهمی که در کشور ما می‌تواند انجام شود تجاری‌سازی حوزه دستاوردهای فرهنگی است.
  استانی-علمی و آموزشی  جهاد دانشگاهی  جهاد دانشگاهی لرستان  رییس جهاد دانشگاهی لرستان  جشنواره  جشنواره اقوام ایران زمین
فعالیت جهاد دانشگاهی استان مدل اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌هاست
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ / ...
فعالیت جهاد دانشگاهی استان مدل اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌هاست
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: فعالیت جهاد دانشگاهی استان مدل اقتصادی مبتنی بر ظرفیت‌هاست.
  استانی-علمی و آموزشی  جهاد دانشگاهی لرستان  رییس جهاد دانشگاهی لرستان  ایسنا
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان:
نرخ موجود تسهیلات بانکی متناسب با مشاغل خانگی نیست
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ / علمی و آموزشی
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان: نرخ موجود تسهیلات بانکی متناسب با مشاغل خانگی نیست
رئیس جهاد دانشگاهی لرستان گفت: تسهیلات تخصیص داده شده برای مشاغل خانگی به لحاظ نرخ سود مناسب نیست.
  استانی-علمی و آموزشی  رییس جهاد دانشگاهی لرستان  جهاد دانشگاهی لرستان  طرح توسعه مشاغل خانگی  تسهیلات مشاغل خانگی  مشاغل خانگی