دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 27 January, 2020
زیست حسگر
بررسی سامانه‌های رهایش دارو و نانو زیست‌حسگرها در دانشگاه علوم پزشکی تهران
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ / علمی و آموزشی
بررسی سامانه‌های رهایش دارو و نانو زیست‌حسگرها در دانشگاه علوم پزشکی تهران
از سوی دانشگاه علوم پزشکی تهران سومین همایش نانوپزشکی و نانوایمنی در بهمن ماه امسال برگزار می‌شود.
  دانشگاه علوم پزشکی تهران  نانودارو  زیست حسگر
شناسایی سطوح آلوده میکروبی با نانو حسگر رنگی ایرانی
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ / علمی و آموزشی
شناسایی سطوح آلوده میکروبی با نانو حسگر رنگی ایرانی
تهران- ایرنا- محققان ایرانی در همکاری مشترک با محققان ایتالیایی موفق به طراحی و تولید نانو زیست حسگر رنگی فوق حساس به تغییرات میکروبی شدند.
  حسگر  فناوری نانو  شرکت دانش بنیان
موفقیت پژوهشگران در چاپ آنتی‌بادی انسان روی نانوزیست حسگر
ایرنا / ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ / علمی و آموزشی
موفقیت پژوهشگران در چاپ آنتی‌بادی انسان روی نانوزیست حسگر
تهران- ایرنا- پژوهشگران یک شرکت استرالیایی موفق به چاپ آنتی‌بادی انسانی روی سطح نانوزیست‌حسگر شده است، با این کار عملکرد نانوزیست‌حسگر بهبود یافت که در این صورت می‌توان عوامل متعددی را با یک نمونه آزمایشی موردبررسی قرار داد.
  علمی آموزشی  ننانو  زیست حسگر
شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع شناسایی می‌شود
فارس / ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ / علمی و آموزشی
شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ساخت نانوحسگرهای زیستی تشخیص سریع شناسایی می‌شود
نخستین رویداد ملی طراحی و ساخت نانو حسگر های زیستی تشخیص سریع شبکه پیشران طراحی و ساخت حسگرهای تشخیص سریع با حمایت ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، برگزار می شود.