یکشنبه, ۴ آبان, ۱۳۹۹ / 25 October, 2020
سلول هیدروژنی
بزرگترین هواپیمای هیدروژنی جهان ساخته می شود
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ / سوخت هیدروژنی / سلول هیدروژنی / هواپیمای هیدروژنی
بزرگترین هواپیمای هیدروژنی جهان ساخته می شود
یک استارتاپ آمریکایی با شرکت "مگنیکس" برای ساخت بزرگترین هواپیمای هیدروژنی جهان همکاری می کند.
 •  •  •