چهارشنبه, ۹ بهمن, ۱۳۹۸ / 29 January, 2020
سودوموناس آئروژینوزا
توسعه روشی نوین برای از بین بردن باکتری عامل عفونت بیمارستانی
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ / علمی و آموزشی
توسعه روشی نوین برای از بین بردن باکتری عامل عفونت بیمارستانی
پژوهشگران "دانشگاه ناگویا"(Nagoya University) ژاپن روش جدیدی را برای…
  باکتری  سودوموناس آئروژینوزا