پنجشنبه, ۸ اسفند, ۱۳۹۸ / 27 February, 2020
مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر
رایزنی‌ها آغاز شد؛ مجازات قاچاقچیان موادمخدر کاهش می‌یابد؟
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ / اجتماعی
رایزنی‌ها آغاز شد؛ مجازات قاچاقچیان موادمخدر کاهش می‌یابد؟
چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرائم در کشور شود، اما در این میان ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اصلاح این موضوع آمادگی خود را برای همکاری با مجلس اعلام کرده است.
  اعتیاد  معتادان  حبس تعزیری  حمل و نگهداری مواد مخدر  مجازات  مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر
کاهش مجازات حبس مرتکبان مواد مخدر برای بار اول
انتخاب / ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ / اجتماعی
کاهش مجازات حبس مرتکبان مواد مخدر برای بار اول
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد.