دوشنبه, ۳۱ شهریور, ۱۳۹۹ / 21 September, 2020
نانو ذرات مس
تأثیر "نانو ذرات مس" در تسهیل و تسریع بهبود زخم
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ / زخم / نانو ذرات مس
تأثیر "نانو ذرات مس" در تسهیل و تسریع بهبود زخم
پژوهشی که به منظور بررسی اثر غلظت‌های مختلف و اندازه‌های متفاوت "نانو ذرات مس" در درمان زخم در پژوهشگاه رویان و دانشگاه مازندران طراحی و انجام شد نشان می‌دهد غلظت 1 ماکرومولار از ذرات 80 نانومتری مس (CuNPs) برای استفاده در بهبود زخم مناسب است و عوارض جانبی ایجاد نمی‌کند.
 •  •