دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 27 January, 2020
پایان‌نامه‌های دیجیتال
تعداد تقلب‌های علمی رو به افزایش است
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ / علمی و آموزشی
تعداد تقلب‌های علمی رو به افزایش است
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه‌ خواجه نصیر با اشاره به اینکه در سال ۹۸ در حدود ۵ یا ۶ مورد تخلف علمی گزارش شده است، گفت: تعداد تقلب‌های علمی رو به افزایش است.
  محمد طالعی  پایان‌نامه‌های دیجیتال  دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی