یکشنبه, ۱۷ فروردین, ۱۳۹۹ / 5 April, 2020
پدیده هم‌نشینی
همنشینی ماه و ستاره دبران در آسمان بامدادی فردا
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ / پدیده هم‌نشینی / انجمن نجوم آماتوری ایران
همنشینی ماه و ستاره دبران در آسمان بامدادی فردا
در آسمان بامدادی فردا 18 دی‌ماه پدیده همنشینی ماه و ستاره دبران رخ…
بهترین زمان رصد پدیده همنشینی "ناهید" و " ابرغول سرخ"
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ / پدیده هم‌نشینی / سیاره ناهید
بهترین زمان رصد پدیده همنشینی "ناهید" و " ابرغول سرخ"
آسمان شامگاهی فردا ۱۸ آبان شاهد پدیده نجومی همنشینی سیاره ناهید با ستاره قلب‌العقرب خواهد بود.
امشب، همنشینی
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ / پدیده هم‌نشینی / مقارنه / ماه / زحل / حلقه های زحل / نجوم / استانی-علمی و آموزشی / اصفهان
امشب، همنشینی "ماه" و "زحل" را ببینید
عضو شورای علمی مرکز آموزش نجوم ادیب اصفهان گفت: در ساعت ۱۹:۳۸ امشب، شنبه- سیزدهم مهرماه- "ماه" و "سیاره زحل" در حالت مقارنه قرار خواهند گرفت.
شب نشینی ماه و مشتری در شامگاه امشب
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ / سیاره مشتری / پدیده هم‌نشینی / انجمن نجوم آماتوری ایران / ماه
شب نشینی ماه و مشتری در شامگاه امشب
در آسمان شامگاهی امشب پدیده همنشینی ماه و سیاره مشتری رخ خواهد داد.
ملاقات ماه و برجیس در حضور
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ / سیاره مشتری / انجمن نجوم آماتوری ایران / سیاره کیوان
ملاقات ماه و برجیس در حضور "کیوان" و ستاره "کژدم"
در آسمان بامداد یکشنبه 23 تیر، پدیده نجومی هم‌نشینی "ماه" و سیاره "مشتری" رخ خواهد داد.
ملاقات
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ / پدیده هم‌نشینی / سیاره بهرام / سیاره تیر
ملاقات "تیر" و "بهرام" در شامگاه امشب
در شامگاه امشب ۲۸ خرداد پدیده همنشینی میان دو سیاره تیر و بهرام رخ می‌دهد و در آن سیاره تیر در کمترین فاصله خود با سیاره بهرام خواهد رسید.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •