یکشنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۹ / 20 September, 2020
پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه امیرکبیر
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در پردیس بین‌المللی کیش
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ / دانشگاه صنعتی امیر کبیر / پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه امیرکبیر / پذیرش دانشجوی ارشد
پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد در پردیس بین‌المللی کیش
با توجه به شیوع اپیدمی کرونا در سطح جهانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر همچون گذشته اولویت خود را بر سلامت جسمی و دوری نخبگان و دانشجویان از محیط های پرخطر قرار داده است.
 •  •  •