دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 27 January, 2020
کنفرانس هیدرولوژی آب
دانشگاه تبریز؛ میزبان سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران/برپایی جشنواره دانشجویی "آب و رسانه"
ایسنا / ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ / علمی و آموزشی
دانشگاه تبریز؛ میزبان سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران/برپایی جشنواره دانشجویی "آب و رسانه"
دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران از برگزاری سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران در دانشگاه تبریز خبر داد.
  کنفرانس هیدرولوژی آب  دانشگاه تبریز