پنجشنبه, ۱۵ خرداد, ۱۳۹۹ / 4 June, 2020
آگیم شلا
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ / آگیم شلا / کوزوو / مهاجرت
داستان عکسی که دنیا را تکان داد
این تصویر مشهور دو بخش مهم دارد. بخش اول کودکی است که در این عکس دیده می‌شود. این پسربچه «آگیم شلا» نام دارد که در زمان ثبت این عکس فقط دو سال داشت. کودکی که در مرز مورینا روی دست حمل می‌شود تا از سیم‌خاردار‌ها عبور کند و به دست مادربزرگش برسد.
۱۳۹۸/۰۸/۲۹
روایت داستان یک عکس تکان‌دهنده
در این عکس که کارول گوزی آن را ثبت کرده اقوام کودک دو ساله‌ای به نام آگیم شلا او را از روی حصار با سیم خاردار به دست مادربزرگش در یک اردوگاه پناهندگان آلبانی می سپارند.
 •  •  •