شنبه, ۲۷ دی, ۱۳۹۹ / 16 January, 2021
احمد الراجحی
دادگاه دبی وزیر کار سعودی و برادرانش را در پرونده کلاهبرداری محکوم کرد
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ / عمر عایش / احمد الراجحی / امارات متحده عربی
دادگاه دبی وزیر کار سعودی و برادرانش را در پرونده کلاهبرداری محکوم کرد
دادگاهی در  امارات «احمد الراجحی» وزیر کار عربستان سعودی و چهار برادرش را در پرونده کلاهبرداری از تاجر فلسطینی محکوم کرد.
 •  •  •