چهارشنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۹ / 27 January, 2021
اخراج دیپلمات ایرانی از آلبانی
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ / اخراج دیپلمات ایرانی از آلبانی / ایران و آلبانی
آلبانی از ۲ دیپلمات ایرانی خواست تیرانا را تَرک کنند
وزارت خارجه آلبانی به بهانه واهی از ۲ دیپلمات ایرانی خواست که این کشور را ترک کنند.
 •  •