پنجشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۹ / 22 October, 2020
الاغ انتحاری
ترور با
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ / ترور / نیجریه / زولوم / الاغ انتحاری / داعش / بوکوحرام
ترور با "الاغ انتحاری"!
در جریان آن حمله دست کم ۱۸ نفر از کاروان همراه زولوم از جمله ۱۴ سرباز و پلیس و چهار شهروند عادی کشته شدند.
 •  •  •  •  •  •