شنبه, ۲۹ مرداد, ۱۴۰۱ / 20 August, 2022
انفجار در کابل