دوشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۰ / 21 June, 2021
بایدن و بن سلمان