سه شنبه, ۶ آبان, ۱۳۹۹ / 27 October, 2020
بهزاد محمزاده
(عکس) بهزاد محمدزاده هکر ایرانی کیست؟
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ / بهزاد محمزاده
(عکس) بهزاد محمدزاده هکر ایرانی کیست؟
بهزاد محمدزاده هکر ۱۹ساله ایرانی بنا به گزارش دادگستری آمریکا ۵۱ وب سایت آمریکایی را هک کرده است.
 •