جمعه, ۱۵ اسفند, ۱۳۹۹ / 5 March, 2021
تشکیل دولت فلسطین