سه شنبه, ۴ آذر, ۱۳۹۹ / 24 November, 2020
توافق سازش بحرین و رژیم صهیونیستی
بحرین و رژیم صهیونیستی توافق سازش را امضا کردند
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ / توافق سازش بحرین و رژیم صهیونیستی
بحرین و رژیم صهیونیستی توافق سازش را امضا کردند
ایلنا: بحرین و رژیم صهیونیستی، هشت تفاهم‌نامه در راستای «برقراری روابط صلح‌آمیز و دیپلماتیک» و همچنین مرادوات اقتصادی امضا کرده‌اند.
توافق سازش بحرین و اسرائیل یکشنبه امضا می‌شود
۱۳۹۹/۰۷/۲۵ / بحرین / اسرا ئیل
توافق سازش بحرین و اسرائیل یکشنبه امضا می‌شود
اقتصادپرس : توافق سازش بحرین و رژیم صهیونیستی یکشنبه امضا می‌شود
 •  •  •