پنجشنبه, ۲ بهمن, ۱۳۹۹ / 21 January, 2021
جنبش ضد واکسن
۱۳۹۹/۰۹/۱۶
جنبش ضد واکسن چرا با واکسیناسیون مخالف است؟
بسیاری از دانشمندان و متخصصین، کلید حل همه‌گیری و بازگشت به زندگی عادی را در یافتن واکسنی برای ویروس کرونا جستجو می‌کنند. ولی حتی اگر واکسن کرونا ساخته شود، باید تعداد کافی از مردم این واکسن را تزریق کنند تا اثربخشی داشته باشد.