جمعه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۰ / 18 June, 2021
حزب « لیکود »