دوشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۰ / 21 June, 2021
حمله به داعش